Nieruchomoświ w całym świecie

EMERYTURA W BUŁGARII

+359 894 667389
+359 52 697777
EMERYTURA W BUŁGARII

Wielu naszych klientów wybierają Bułgarię jako kraj wygodny do życia na emeryturze.
Jakie są tego przyczyny?

1. Ustawodawstwo bułgarskie pozwala emerytom - cudzoziemcom przebywać legalnie w Bułgarii, w szczególności zaś posiadaczom apartamentów i stabilnego dochodu z emerytury (art. 24, pkt 10 Ustawy o cudzoziemcach w Bułgarii).
2. Osoby starsze czują się komfortowo tutaj ze względu na zbliżoną mentalność i podobne tradycje.
3. Poziom cen produktów i usług jest niższy niż w Polsce, w związku z tym osoba na emeryturze jest w stanie zapewnić sobie wszystko, co niezbędne.
4. Rytm życia w Bułgarii jest spokojny, pozbawiony stresu. Dziewicza przyroda, łagodny klimat, czyste powietrze i wiele klinik, to pozytywne aspekty kraju, które są do dyspozycji w celu utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych.

Dyrekcja resortu «Migracja» Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii przegląda dokumenty wnioskodawcy przez okres 3-4 tygodni, a po upływie tego okresu, wydaje kartę cudzoziemcowi  z pozwoleniem pobytu w kraju przez okres 1 roku. Cudzoziemiec dostaje również „ЛНЧ” – osobisty  numer identyfikacyjny cudzoziemca. Karta Czasowego Pobytu dla Cudzoziemca zawiera informacje o obcokrajowcu i dozwolonym  okresie pobytu, podpis elektroniczny i odciski palców. Ta karta stanowi główny dokument cudzoziemca podczas pobytu Bułgarii.
Po upływie terminu ważności  karty i zezwolenia na pobyt, możecie ją Państwo przedłużyć w dyrekcji «Migracja» w Bułgarii.
Podobne wpisy
18/03/2016 KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI W BUŁGARII
Zgodnie z art. 18 Ustawy o umowach w Bułgarii, przeniesienia prawa własności do nieruchomości odbywa się poprzez otrzymanie aktu notarialnego. Strony, które uczestniczą w transakcji notarialnej to: Sprzedający i Kupujący. Podatek od nabycia nieruchomości trzeba wpłacić przed rejestracją transakcji w gotów...
18/03/2016 MIESIĘCZNE I ROCZNE KOSZTY NA UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI
Koszty eksploatacji nieruchomości w Bułgarii można podzielić na trzy grupy: •  roczny podatek od nieruchomości, •  opłata miesięczna za usługi komunalne (energia elektryczna i woda), •  opłata za eksploatację i utrzymanie budynku. Opłata za eksploatację i utrzymani...
18/03/2016 SPECYFIKA BUDOWNICTWA W BUŁGARI
O BUDOWNICTWIE Większość nowego budownictwa w Bułgarii jest z cegły i ma monolityczną konstrukcję. Fundament budynku jest wykonany z monolitycznej żelbetonowej konstrukcjii, a ściany budynku są  zbudowane z cegły. Grubość ścian wewnętrznych wynosi 15 cm plus warstwa szpachlówki, a grubość ścian zewnętrzn...
18/03/2016 OBLICZANIE POWIERZCHNI APARTAMENTU
W Bułgarii istnieje system obliczania powierzchni apartamentu, który jest regulowany Ustawą №7 z 2003 r. o zasadach i przepisach w zakresie budowy. Procedura wyliczania powierzchni, opisana poniżej, dotyczy absolutnie wszystkich nieruchomości w Bułgarii. Całkowita powierzchnia mieszkania składa się ...
18/03/2016 BIZNES W BUŁGARII
OTWARCIE SPÓŁKI W BUŁGARII Jeśli Państwo chcą otworzyć firmę w Bułgarii, to pierwszą rzeczą, którą należy określić to jej forma. Kryteria wyboru są: • zawartość prawna, szczególna odpowiedzialność; • sposób zarządzania; • udział w zyskach i stratach; • możliwości finansowania; • zo...
28/04/2017 Pożyteczna informacja
...