Nieruchomoświ w całym świecie

OBLICZANIE POWIERZCHNI APARTAMENTU

+359 894 667389
+359 52 697777
OBLICZANIE POWIERZCHNI APARTAMENTU

W Bułgarii istnieje system obliczania powierzchni apartamentu, który jest regulowany Ustawą №7 z 2003 r. o zasadach i przepisach w zakresie budowy. Procedura wyliczania powierzchni, opisana poniżej, dotyczy absolutnie wszystkich nieruchomości w Bułgarii.

Całkowita powierzchnia mieszkania składa się z 2 części:
• powierzchnia użytkowa mieszkania (jest także nazywana «czysta» lub «żywa»);
• procent części wspólnych budynku, który jest przypisany do  każdego apartamentu w budynku.

Powierzchnia użytkowa mieszkania – jest to powierzchnia całkowita  apartamentu mierzona z uwzględ - nieniem zewnętrznego obwodu mieszkania, włącza połowę grubości ścian działowych między oddzielnymi apartamentami, pokoje mieszkalne, korytarze, łazienki, ściany we-wnętrzne, pomieszczenia gospodarcze oraz balkon.

Części wspólne budynku - to ganki,podesty, łączniki, poddasze, lobby, ściany fasadowe, korytarze.

Wszystkie te powierzchnie są sumowane i dzielone proporcjonalnie do liczby pomiesz-czeń. Przypadające na każde mieszkanie części wspólne, stanowią średnio  od 12 do 25% powierzchni mieszkania i funkcjonują pod nazwą ,,idealne części wspólne z ogól-nych części budynku”.
Sumując procent idealnych części wspól-nych z powierzchnią użytkową mieszkania, otrzymujemy powierzchnię całkowitą apar-tamentu. Powierzchnia całkowita aparta-mentu stanowi podstawę do wyliczenia  ceny apartamentu i w konsekwencji - opłaty eks-ploatacyjnej (utrzymania).
Podobne wpisy
18/03/2016 KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI W BUŁGARII
Zgodnie z art. 18 Ustawy o umowach w Bułgarii, przeniesienia prawa własności do nieruchomości odbywa się poprzez otrzymanie aktu notarialnego. Strony, które uczestniczą w transakcji notarialnej to: Sprzedający i Kupujący. Podatek od nabycia nieruchomości trzeba wpłacić przed rejestracją transakcji w gotów...
18/03/2016 MIESIĘCZNE I ROCZNE KOSZTY NA UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI
Koszty eksploatacji nieruchomości w Bułgarii można podzielić na trzy grupy: •  roczny podatek od nieruchomości, •  opłata miesięczna za usługi komunalne (energia elektryczna i woda), •  opłata za eksploatację i utrzymanie budynku. Opłata za eksploatację i utrzymani...
18/03/2016 SPECYFIKA BUDOWNICTWA W BUŁGARI
O BUDOWNICTWIE Większość nowego budownictwa w Bułgarii jest z cegły i ma monolityczną konstrukcję. Fundament budynku jest wykonany z monolitycznej żelbetonowej konstrukcjii, a ściany budynku są  zbudowane z cegły. Grubość ścian wewnętrznych wynosi 15 cm plus warstwa szpachlówki, a grubość ścian zewnętrzn...
18/03/2016 BIZNES W BUŁGARII
OTWARCIE SPÓŁKI W BUŁGARII Jeśli Państwo chcą otworzyć firmę w Bułgarii, to pierwszą rzeczą, którą należy określić to jej forma. Kryteria wyboru są: • zawartość prawna, szczególna odpowiedzialność; • sposób zarządzania; • udział w zyskach i stratach; • możliwości finansowania; • zo...
18/03/2016 EMERYTURA W BUŁGARII
Wielu naszych klientów wybierają Bułgarię jako kraj wygodny do życia na emeryturze. Jakie są tego przyczyny? 1. Ustawodawstwo bułgarskie pozwala emerytom - cudzoziemcom przebywać legalnie w Bułgarii, w szczególności zaś posiadaczom apartamentów i stabilnego dochodu z emerytury (art. 24, pkt 10 Ustawy o cudzoziemc...
28/04/2017 Pożyteczna informacja
...